Przejdź do treści

Reklamacje

Reklamacje dotyczące Towarów

  1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e-mail: info@retrostacja.pl
  3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres „ul. V Poprzeczna 5, 04-611 Warszawa.
  4. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
  5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedający wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
  6. W przypadku reklamacji towarów będących produktami mechanicznymi lub/i elektronicznymi Towar jest wysyłany przez Sklep bezpośrednio do producenta lub Klient jest informowany o konieczności wysyłki Towaru bezpośrednio do producenta, co może wydłużyć czas oczekiwania na rozpatrzenie reklamacji. Klient będzie każdorazowo informowany o informacji otrzymanej przez Sklep od producenta.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

  1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług elektronicznych oferowanych przez Sprzedającego. Reklamacje można zgłaszać w drodze korespondencji elektronicznej na adres e-mail: info@retrostacja.pl
  2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
  3. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedający wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
  4. Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie przesłana w formie korespondencji elektronicznej, na adres e-mail Klienta, podany w treści reklamacji.

Dodaj ogłoszenie

Jeżeli samochód i oferta uzyska pozytywne rozpatrzenie administracji retrostacja.pl, ogłoszenie będzie umieszczone po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty.
Potwierdzenie prosimy wysłać na adres e-mail info@retrostacja.pl.

Ogłoszenie będzie emitowane na naszej giełdzie 90 dni 
Koszt umieszczenia ogłoszenia

19 zł

O wpłatę prosimy na numer konta wraz z marką i modelem samochodu podaną w formularzu w tytule przelewu

1611 6022 0200 0000 0355 6765 27